Polityka prywatności

Przetwarzanie danych

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Halina Matejko-Karmelita prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Halina Matejko, ul. Jagiellońska 13; 34-300 Żywiec, NIP 5532475769, telefon 883790314 email: matejko.halina@gmail.com
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:
  • Wykonanie umowy na podstawie prawnej Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy,
  • W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie prawnej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane przechowywane będą do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
  • W celu rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych na podstawie prawnej Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane przechowywane będą do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora,
  • W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy na podstawie prawnej Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane przechowywane będą do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej,
  • W celu kontaktu zwrotnego po wypełnieniu formularza kontaktowego na podstawie Art. 5 ust 1 lit. c RODO – dane przechowywane będą przez okres działalności Administratora
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. biuro rachunkowe, dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, sądy i organy egzekucyjne;
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 6. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy;
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Ciasteczka

Witryna Mountain Camp używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły/podstrony na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.